Výcvik a vzdělávání

Společnost MOS CZ, s.r.o. provádí specializované činnosti spojené s výukou a výcvikem. Tyto služby jsou zaměřeny zejména na :

 • Výuku a výcvik pracovníků bezpečnostních služeb a sborů
 • Výuku a výcvik záloh ozbrojených sil, složek IZS a záchranářů
 • Výuku a výcvik ostatních subjektů v rámci přípravy na krizové situace
 • Individuální výuku a výcvik dle specifických požadavků klienta

Stěžejní oblasti přípravy, výuky a výcviku :

 • základy horolezectví
 • skalní záchranná služba
 • pohyb a záchrana ve vysokohorském terénu
 • lyžařské kurzy, kurzy snowboard
 • vyhledávání, vyprošťování a přeprava raněných
 • základy praktického plavání
 • vodní záchranná služba
 • výuka a výcvik potápěčů všech kvalifikačních stupňů
 • Medical First Aid a CPR
 • základy sebeobrany, aplikovaná sebeobrana
 • kurzy přežití, tzv.survival
 • výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, „kondiční“ střelby
 • příprava na zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu
 • kurzy profesní způsobilosti řidičů
 • specializované řidičské kurzy pro řidiče s právem přednosti jízdy, kurzy jízdy za různých klimatických podmínek – sníh, led…
 • základní výsadkářský kurz
 • poskytování tělovýchovných služeb
 • Team building
 • A další….
Veškerou výuku a výcvik vedou zkušení instruktoři s mnohaletou praxí a platnými licencemi pro jejich vedení.
Ve všech oblastech činnosti společnost MOS CZ, s.r.o. úzce spolupracuje se složkami IZS, Horskou službou, složkami MV, AČR a dalšími subjekty specializovanými na jednotlivé činnosti v rámci přípravy a komplexního vzdělávání.