Představení

Poskytuje služby v rámci schválených koncesí dle smluvního ujednání:

 • s občany - v oblasti ochrany osobní bezpečnosti, práv a majetku, včetně vymáhání pohledávek
 • se soukromými, státními a ostatními organizacemi - v oblasti ochrany a ostrahy jejich movitého i nemovitého majetku, včetně vymáhání pohledávek

Tyto služby zahrnují :

 • - služby zajišťující ochranu a bezpečnost osob - doprovody a osobní ochrana osob dle speciálních požadavků (v místě bydliště,na soukromých i služebních cestách)
 • - služby zajišťující ochranu majetku - soukromého, družstevního, případně státního, movitého i nemovitého - dle smluvního určení
 • - ochrana důležitých objektů dle smluvně vymezeného rozsahu, v témže rozsahu provádění ostrahy majetku - nasazení v bankách, obchodech a obchodních domech, doprovody při přepravě finančních hotovostí, při přepravě majetku a cenností
 • - provozování pultu centralizované ochrany (PCO) - zařízení vyhodnocující zabezpečení objektů systémy EZS a EPS a tím zajištění rychlého zásahu proti narušiteli
 • - provozování satelitního vyhledávacího a navigačního systému na bázi GPS k zabezpečení provozu a logistiky motorových vozidel
 • - poskytování technických služeb k zabezpečení majetku a osob
 • - služby detektivní - prověřování a získávání informací v rámci oznamovací povinnosti ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
 • - vybavení pracovníků a pracovišť organizací ochrannými pracovními pomůckami a technickým vybavením, včetně speciálního vybavení pro CO, záchranářské týmy apod.
 • - poradenství v oblasti bezpečnosti

Je možno sjednat specifickou další činnost shora nevyjmenovanou, mající charakter ochrany majetku a osob, případně detektivních služeb.
Všechny práce budou prováděny dle smluvně sjednaných podmínek a za úplatu, to znamená,že bude sjednán druh a rozsah činnosti,konkrétní termíny a cenový rozsah.