Detektivní služby

Poskytuje služby v rámci schválených koncesí a smluvního ujednání:

  • s občany - v oblasti ochrany osobní bezpečnosti, práv a majetku, včetně vymáhání pohledávek
  • se soukromými, státními a ostatními organizacemi - v oblasti ochrany a ostrahy jejich movitého i nemovitého majetku, včetně vymáhání pohledávek

Tyto služby zahrnují zejména:

  • pátrání po osobách a věcech
  • zajištování důkazních materiálů
  • kontrola dodržování pracovní neschopnosti
  • monitoring osob
  • prověřování a získávání informací v rámci oznamovací povinnosti ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
  • poradenství v oblasti bezpečnosti

Je možno sjednat specifickou další činnost shora nevyjmenovanou, mající charakter ochrany majetku a osob, případně detektivních služeb.
Všechny práce budou prováděny dle smluvně sjednaných podmínek a za úplatu, to znamená,že bude sjednán druh a rozsah činnosti,konkrétní termíny a cenový rozsah.